Thống kê Đường dẫn từ site youtube.com theo các tháng của năm 2019
4
45
11
427
2090
2069
884
18
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5548