Thống kê Đường dẫn từ site itsm-kazan.ru theo các tháng của năm 2019
32
368
450
1404
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2254