Thống kê Đường dẫn từ site blogos.kz theo các tháng của năm 2019
44
12
224
989
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1269