Nhiệt kế đo thân nhiệt người
Đăng ngày 18-09-2013 Lúc 07:08'- 1395 Lượt xem

Nhiệt kế đo thân nhiệt người