Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 485300 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 10:30
windows7 204256 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 10:23
windowsnt 99216 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 10:09
windowsxp2 83213 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 09:53
windowsnt2 78599 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 09:41
windowsvista 12087 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 08:18
windows2k 7132 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 16:28
macosx 6647 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 06:01
linux2 3212 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 09:19
windows2003 2583 Thứ năm, 25 Tháng Tư 2019 00:17
linux3 629 Thứ hai, 20 Tháng Năm 2019 21:42
windows95 337 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 22:39
windows 285 Chủ nhật, 10 Tháng Hai 2019 20:50
windows98 192 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 02:11
windowsme 128 Thứ bảy, 09 Tháng Hai 2019 21:07
windowsxp 107 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 02:30
windowsme2 70 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 04:14
windowsce 61 Thứ hai, 07 Tháng Một 2019 04:43
freebsd 12 Thứ ba, 29 Tháng M. hai 2015 02:42
openbsd 7 Thứ tư, 16 Tháng M. hai 2015 19:59
mac 5 Thứ ba, 29 Tháng M. hai 2015 17:14