Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 462808 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 03:15
windows7 193045 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 02:59
windowsnt 91640 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 03:07
windowsxp2 80929 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 00:16
windowsnt2 74807 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 03:08
windowsvista 11954 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 00:32
windows2k 6908 Thứ năm, 21 Tháng Ba 2019 23:14
macosx 6343 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 02:13
linux2 3114 Thứ tư, 20 Tháng Ba 2019 14:03
windows2003 2582 Chủ nhật, 10 Tháng Hai 2019 00:10
linux3 607 Thứ tư, 20 Tháng Ba 2019 13:47
windows95 337 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 22:39
windows 285 Chủ nhật, 10 Tháng Hai 2019 20:50
windows98 192 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 02:11
windowsme 128 Thứ bảy, 09 Tháng Hai 2019 21:07
windowsxp 107 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 02:30
windowsme2 70 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 04:14
windowsce 61 Thứ hai, 07 Tháng Một 2019 04:43
freebsd 12 Thứ ba, 29 Tháng M. hai 2015 02:42
openbsd 7 Thứ tư, 16 Tháng M. hai 2015 19:59
mac 5 Thứ ba, 29 Tháng M. hai 2015 17:14