Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 547186 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 20:54
windows7 232295 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 20:54
windowsnt 117878 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 20:53
windowsnt2 88311 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 20:12
windowsxp2 86409 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 20:35
windowsvista 26899 Thứ ba, 10 Tháng Chín 2019 07:31
macosx 7423 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 12:38
windows2k 7399 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 14:59
linux2 5043 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 19:32
windows2003 2586 Thứ ba, 17 Tháng Chín 2019 20:32
linux3 654 Thứ tư, 04 Tháng Chín 2019 07:13
windows95 338 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 16:52
windows 285 Chủ nhật, 10 Tháng Hai 2019 20:50
windows98 192 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 02:11
windowsme 128 Thứ bảy, 09 Tháng Hai 2019 21:07
windowsxp 113 Thứ sáu, 13 Tháng Chín 2019 17:44
windowsme2 73 Thứ ba, 17 Tháng Chín 2019 14:50
windowsce 61 Thứ hai, 07 Tháng Một 2019 04:43
freebsd 12 Thứ ba, 29 Tháng M. hai 2015 02:42
openbsd 7 Thứ tư, 16 Tháng M. hai 2015 19:59
mac 5 Thứ ba, 29 Tháng M. hai 2015 17:14