Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 441255 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 20:22
windows7 183597 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 20:06
windowsnt 84741 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 20:22
windowsxp2 76120 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 15:16
windowsnt2 71201 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 19:25
windowsvista 11771 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 22:31
windows2k 6708 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 00:23
macosx 6028 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 19:22
linux2 2955 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 05:01
windows2003 2581 Thứ bảy, 12 Tháng Một 2019 00:49
linux3 567 Thứ bảy, 05 Tháng Một 2019 14:53
windows95 335 Thứ bảy, 12 Tháng Một 2019 01:10
windows 284 Thứ ba, 08 Tháng Một 2019 20:55
windows98 192 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 02:11
windowsme 127 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 18:48
windowsxp 107 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 02:30
windowsme2 70 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 04:14
windowsce 61 Thứ hai, 07 Tháng Một 2019 04:43
freebsd 12 Thứ ba, 29 Tháng M. hai 2015 02:42
openbsd 7 Thứ tư, 16 Tháng M. hai 2015 19:59
mac 5 Thứ ba, 29 Tháng M. hai 2015 17:14