Máy chủ tìm kiếm Hits Truy cập gần đây
Majestic-12 481003 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 18:44
Google Bot 88064 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 19:26
Yahoo Bot 1151 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 14:54
TurnitinBot 952 Thứ sáu, 19 Tháng Hai 2016 08:27
MSN Bot Media 246 Thứ hai, 15 Tháng Năm 2017 17:47
Alexa 73 Thứ hai, 17 Tháng M. hai 2018 03:05
Google AdsBot 49 Thứ hai, 09 Tháng Một 2017 01:41
Open-source Web Search 3 Thứ bảy, 06 Tháng Tám 2016 16:07
Google Adsense 1 Thứ hai, 11 Tháng Tư 2016 08:28
W3C Linkcheck 1 Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2015 00:53
MSN Bot 1 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 03:03