Máy chủ tìm kiếm Hits Truy cập gần đây
Majestic-12 586296 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 15:30
Google Bot 93875 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 21:19
Yahoo Bot 1151 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 14:54
TurnitinBot 952 Thứ sáu, 19 Tháng Hai 2016 08:27
MSN Bot Media 246 Thứ hai, 15 Tháng Năm 2017 17:47
Alexa 83 Thứ sáu, 30 Tháng Tám 2019 13:13
Google AdsBot 49 Thứ hai, 09 Tháng Một 2017 01:41
Open-source Web Search 3 Thứ bảy, 06 Tháng Tám 2016 16:07
Google Adsense 2 Thứ ba, 04 Tháng Sáu 2019 08:56
W3C Linkcheck 1 Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2015 00:53
MSN Bot 1 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 03:03